แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประกันสังคม

ราคาเริ่มต้น 395.00 ฿

รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ

  1. แบบไฟล์ PDF395 บาท
  2. แบบเล่มหนังสือ585 บาท
  3. แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง เพิ่ม 20 บาท)605 บาท

การโอนเงิน

  • ธนาคารกรุงไทย : 954-0-13913-9นายเอกพันธ์ คำพิลา
  • พร้อมเพย์: 086-457-9434นายเอกพันธ์ คำพิลา
ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประกันสังคม

ประกาศรับสมัคร

– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม บทบาทภารกิจของสำนักงานประกันสังคม
– ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน บทบาทภารกิจของกระทรวงแรงงาน
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอำนาจหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม
– ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ 
– ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
– การเขียนโครงการ
– การเขียนรายงานการประชุม
– สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

ไฟล์ PDF, รูปเล่มหนังสือ