แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ขนส่ง กรมการขนส่งทางบก

ราคาเริ่มต้น 395.00 ฿

รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ

  1. แบบไฟล์ PDF395 บาท
  2. แบบเล่มหนังสือ585 บาท
  3. แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง เพิ่ม 20 บาท)605 บาท

การโอนเงิน

  • ธนาคารกรุงไทย : 954-0-13913-9นายเอกพันธ์ คำพิลา
  • พร้อมเพย์: 086-457-9434นายเอกพันธ์ คำพิลา
ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ขนส่ง กรมการขนส่งทางบก

        แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ขนส่ง กรมการขนส่งทางบก แนวข้อสอบ ตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก ตำแหน่ง กรมการขนส่งทางบก ตรงตามประกาศสอบ เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม

– ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
– แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
– พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
– แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
– สรุปเหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

ไฟล์ PDF, รูปเล่มหนังสือ