แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท

ราคาเริ่มต้น 395.00 ฿

รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ

  1. แบบไฟล์ PDF395 บาท
  2. แบบเล่มหนังสือ585 บาท
  3. แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง เพิ่ม 20 บาท)605 บาท

การโอนเงิน

  • ธนาคารกรุงไทย : 954-0-13913-9นายเอกพันธ์ คำพิลา
  • พร้อมเพย์: 086-457-9434นายเอกพันธ์ คำพิลา
ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท

        แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท อัพเดทล่าสุด ตามประกาศของกรมทางหลวง ตำแหน่งนายช่างโยธา ตรงตามประกาศสอบ เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม

– ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท
– สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
– สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ ข้อบังคับกรมทางหลวง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมทางหลวง พ.ศ.2552
– สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ ระเบียบกรมทางหลวง ว่าด้วยเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง พ.ศ.2549
– แนวข้อสอบการบริหารงานก่อสร้าง พร้อมเฉลย 30 ข้อ
– แนวข้อสอบการวิเคราะห์โครงสร้าง พร้อมเฉลย 30 ข้อ
– แนวข้อสอบการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 30 ข้อ พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบปฐพี 30 ข้อ พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบวิศวกรรมงานทาง 30 ข้อ พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบวิศวกรรมชสสาสตร์ 30 ข้อ พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 20 ข้อ พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 20 ข้อ พร้อมเฉลย
– สรุปเหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคสอบสัมภาษณ์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

ไฟล์ PDF, รูปเล่มหนังสือ