แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต PDF+MP3

ราคาเริ่มต้น 395.00 ฿

รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ

  1. แบบไฟล์ PDF395 บาท
  2. แบบเล่มหนังสือ585 บาท
  3. แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง เพิ่ม 20 บาท)605 บาท

การโอนเงิน

  • ธนาคารกรุงไทย : 954-0-13913-9นายเอกพันธ์ คำพิลา
  • พร้อมเพย์: 086-457-9434นายเอกพันธ์ คำพิลา
ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต PDF+MP3

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต PDF+MP3 แนวทางสอบสัมภาษณ์ อัพเดทล่าสุดตามประกาศสอบ แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ติวสอบราชการ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด ออกเนื้อหาตามประกาศสอบของแต่ละหน่วยงานที่ประกาศสอบ หนังสือ ติวสอบราชการ เก็งข้อสอบพร้อมเฉลย รวมข้อสอบจริง

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต PDF+MP3

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต PDF+MP3

 

เนื้อหาภายในเล่ม

– ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยาบายและยุทธศาสตร์ ของกรมสุขภาพจิต
– พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
– สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
– ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
– สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

 

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 30 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2561 (ผู้สมัครสอบต้องผ่าน ภาค ก แล้ว)

ดาวน์โหลดประกาศฉบับเต็ม | สมัครออนไลน์

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

รูปแบบการสั่งซื้อ
รูปแบบการสั่งซื้อ

ผลการรีวิวจากลูกค้าเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

ไฟล์ PDF, รูปเล่มหนังสือ, เก็บเงินปลายทาง Kerry Express