Sale!

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงาน กพร

ราคาเริ่มต้น 395.00 ฿ ราคาเริ่มต้น 350.00 ฿

รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ

  1. แบบไฟล์ PDF395 บาท
  2. แบบเล่มหนังสือ585 บาท
  3. แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง เพิ่ม 20 บาท)605 บาท

การโอนเงิน

  • ธนาคารกรุงไทย : 954-0-13913-9นายเอกพันธ์ คำพิลา
  • พร้อมเพย์: 086-457-9434นายเอกพันธ์ คำพิลา
ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงาน กพร

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงาน กพร แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ.ร. อัพเดทใหม่ล่าสุด ตรงตามประกาศของสำนักงาน กพร. เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย ข้อสอบพร้อมเฉลย

พิเศษสั่งซื้อวันนี้รับส่วนลด 10% เพิ่มเพื่อนมาที่ @thesheet อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะ

– ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงาน ก.พ.ร.
– การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548
– สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
– แนวขข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
– สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
– การเขียนโครงการ
– การเขียนรายงานการประชุม
– สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

ไฟล์ PDF, รูปเล่มหนังสือ